EGBA presenterar sitt svar till Europeiska kommissionen

av och finns under sektionen för Nyheter

I samband med att Michael Barnier utnämndes till ledamot för Europeiska kommissionen publicerade han en grönbok som omfattar alla aspekter av onlinespel inom Europa. Syftet var att skynda på omstruktureringen av branschens lagstiftning. För att få in den information som krävs uppmanade han alla inblandade parter att bidra genom att svara på en uppsättning frågor.

Den europeiska spel och bettingorganisationen EGBA, som är en branschorganisation bestående av Europas största onlinespelsföretag, har nu lagt fram sitt svar på 105 sidor till Europeiska kommissionen.

Innan EGBA besvarar Europeiska kommissionens frågor gör organisationens generalsekreterare, Sigrid Ligne, ett uttalande, där hon poängterar att Europa är den globala ledaren inom den växande spelindustrin. För att behålla den här positionen betonar Ligne vikten av en gemensam europeisk insats.

Ligne berömmer Barniers grönboksinitiativ, men kritiserar samtidigt Europeiska kommissionens misslyckande av att följa EU-lagstiftning. Trots att de regler som för närvarande gäller eller föreslås gälla bryter mot EU-lagstiftning så har Europeiska kommissionen inte agerat. Hon uppmanar nu Europeiska kommissionen att skrida till handling omedelbart.

”Onödigt höga regleringskostnader är ett hinder för attraktiva legala alternativ som skulle kunna leda kunder bort från den svarta marknaden till reglerade utövare”, skriver Ligne. Hon menar att de nationella regler som för närvarande gäller bryter mot EU:s grundläggande principer om att skapa en jämn spelplan för alla medlemsländer.

I svaren på de frågor grönboken tar upp betonar EGBA vikten av de frågor som berör ansvarsfullt spelande samt beskydd av både minderåriga och sportens integritet.

Dokumentet avslutas med en uppmaning till att utveckla ett regelverk för onlinespel som gäller i hela EU, och som kan fungera som en redskap för att förhindra bl.a. pengatvätt och bedrägerier.

Högst Rankade Online Casinon

Kommentera

.