Integritet och säkerhet

av

Den följande policyn för Integritet och säkerhet redogör för de rutiner som Svenska-Onlinecasino tillämpar vid inhämtning och spridning av personuppgifter.

*Notera att ”personuppgifter” inkluderar all information som kan sägas tillhöra dig, som t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Svenska-Onlinecasino kan dock inte hållas ansvarig för den praxis vad avser integritet och säkerhet som tillämpas av externa webbplatser som vår webbplats kan innehålla länkar till. Genom att använda vår webbplats, godkänner du denna policy för Integritet och säkerhet och auktoriserar användningen av dina personuppgifter på de villkor som anges i det följande. Du är inte skyldig att tillhandahålla alla de personuppgifter vi efterfrågar, men du bör vara medveten om att undanhållande av uppgifter kan leda till att dina möjligheter att använda webbplatsen begränsas. Det kan vara av betydelse för ditt beslut att notera, att det finns en klausul som ger dig möjlighet att ”hoppa av” om du inte längre vill ta emot någon e-post eller annan information från oss. Notera vidare, att policyn för Integritet och säkerhet kan förändras i enlighet med nya teknologier, och att det är viktigt att kontrollera om några sådana förändringar skett innan du använder webbplatsen.

.